Strona główna » Zapytania ofertowe
Zapytania Ofertowe dotyczące projektu w ramach działania 8.2 Wpieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Tytuł Projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy NAFTOMONTAŻ poprzez wdrożenie oprogramowania B2B do realizacji procesów biznesowych drogą elektroniczną


Zapytanie ofertowe 03.06.2013Zapytania ofertowe dotyczące projektu realizowanego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013


Tytuł projektu: "Usprawnienie procesu technologicznego w spółce Naftomontaż w Przemyślu, przez budowę hali produkcyjnej i zakup środków trwałych"


Hala 15.06.2009
Suwnica 15.02.2010
Przyłbica 01.04.2010
Centrownik 01.04.2010
Ukosowarka 04.05.2010
Podnośnik 02.11.2010
Widlak 02.11.2010
Urządzenie Power Wave 03.01.2011
Nadwozie skrzyniowe na podwoziu skrzyniowym z zurawiem 01.04.2011
Instalacja sieci komputerowej 03.09.2012
Zestawy komputerowe 02.01.2013
Obrotnik do rur 02.09.2013
Pompa wysokociśnieniowa 02.09.2013
Stół spawalniczy KLIMAWENT 02.09.2013
Ukosowarka do rur DN 100 do DN 500 02.09.2013
Żuraw warsztatowy do 500 kg 02.09.2013


Informacje o wyborze dostawcy

Hala 20.07.2009
Suwnica 06.04.2010
Przyłbica Speedglas z systemem nawiewu 31.05.2010
Centrownik do rur 31.05.2010
Wózek widłowy 31.12.2010
Podnośnik 17.01.2011
Urządzenie spawalnicze Power Wave 11.04.2011
Ukosowarka do rur 04.07.2011
Budownictwo Naftowo Gazownicze Naftomontaż Przemyśl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
37-700 Przemyśl, ul. Tarniowa 8
Konto spółki: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr rachunku: 43 8642 1155 2015 1500 0943 0001
KRS: 0000238949 NIP: 795-23-57-090 REGON: 180052661 PKD: 4120Z
Strona główna | O firmie | Oferta | Partnerzy | Realizacje | Kontakt
Copyright by BNG Naftomontaż Przemyśl Sp. z o.o | Realizacja: Infores