ERROR #1045: Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)

QUERY #1:
"SELECT c.id, d.field0 FROM config AS c LEFT JOIN details AS d ON c.id = d.id_config LEFT JOIN sequence AS s ON c.id = s.id_config LEFT JOIN activity AS a ON c.id = a.id_config LEFT JOIN date AS t ON c.id = t.id_config WHERE c.nazwa LIKE 'banner-glowna' and a.field0 = 1 order by s.field0"
ERROR #1045: Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)

QUERY #2:
"Select g.id, g.foto as f, m.foto from galeria as g LEFT JOIN galeriamini as m ON m.id_zdjecia = g.id where g.nazwa like 'banner-glowna' and g.identyfikator =  order by kolejnosc DESC"
ERROR #1045: Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)

QUERY #3:
"SELECT c.id, d.field0, d.field1, (Select foto as f  from galeria where nazwa like 'wydarzenia' and identyfikator = c.id order by id DESC limit 1) , t.field0 FROM config AS c LEFT JOIN details AS d ON c.id = d.id_config LEFT JOIN sequence AS s ON c.id = s.id_config LEFT JOIN activity AS a ON c.id = a.id_config LEFT JOIN date AS t ON c.id = t.id_config WHERE c.nazwa LIKE 'wydarzenia' and a.field0 = 1  order by s.field0"
Naftomontaz

Program Regionalny
Budownictwo Naftowo Gazownicze Naftomontaż Przemyśl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
37-700 Przemyśl, ul. Tarniowa 8
Konto spółki: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr rachunku: 43 8642 1155 2015 1500 0943 0001
KRS: 0000238949 NIP: 795-23-57-090 REGON: 180052661 PKD: 4120Z
Strona główna | O firmie | Oferta | Partnerzy | Realizacje | Kontakt
Copyright by BNG Naftomontaż Przemyśl Sp. z o.o | Realizacja: Infores